ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਨ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਤਿਆ

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ