ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ