ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵਾਗੇਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ

Loading the player...

ਹਮਦਰਦ ਬੁਲੇਟਿਨ