ਇਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਚਲਣ ਤੇ ਆਕੜ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - Geeta Zaildar

Loading the player...

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ