ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੁਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਏ ਹੱਥ | Punjabi in Canada - Hamdard Tv |

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ