ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ | Punjab News | Hamdard Tv

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ