ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੁੱਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ | Hamdard Tv

Loading the player...

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ