ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਕੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਦੱਸੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ |

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼