ਨਾ ਦੱਬਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂ-ਮੰਨਾ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਗਰਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹਮਲੇ || Hamdard Tv

Loading the player...

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ