ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1000 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। Hamdard TV ||

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ