ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਈ ਲੰਮੀ। Hamdard TV |

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ