ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਿਤਰੋਂ ਬੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕੀਹਦਾ ਜੋਰ ਚੱਲਦਾ |

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ