ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਖੜਕੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਹ | Kissan Meeting Update

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼