ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ ਦੇ 'ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 'ਗੈਰੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਾਲ ਪਾਮਾ' ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼