ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ

ਗਧਾ ਤੇ ਲੂੰਬੜੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ।ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਲੂੰਬੜੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਧੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਧੇ ਦੇ
ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਿਆ,ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਤੇ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂੰਬੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਗਧੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀਂਗਣ,ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੱਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗਧੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ” ਜਾ ਵੇ ਗਧਿਆਂ, ਗਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ”।
ਸਿੱਖਿਆ -ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਵੇ,
ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੋ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
94658-21417

Video Ad
Video Ad