Home ਸਿਹਤ ਮਰਦ 13 ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 9 ਗਿਲਾਸ ਪੀਣ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਰਹੇਗੀ 9 ਬਰ 9

ਮਰਦ 13 ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 9 ਗਿਲਾਸ ਪੀਣ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਰਹੇਗੀ 9 ਬਰ 9

0
ਮਰਦ 13 ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 9 ਗਿਲਾਸ ਪੀਣ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਰਹੇਗੀ 9 ਬਰ 9

ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਚਨ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 13 ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ।
ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੇ
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰੋ।ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ।ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।